Làm thế nào để khắc phục lỗi Value trong Excel

September 3, 2022 - 12:43 PM

Lỗi value trong excel là gì ?
Lúc bạn viết hàm trong excel thì chúng ta sẻ nhận được các báo cáo lỗi value , #ref , ... Ta nhiều khả năng hiểu như là :
Phần lời tuyên bố của lỗi excel cho ta thấy rằng công thức bạn vừa nhập đã bị lỗi ở nơi nào đó như là : sai cấu trúc câu , tham khảo và đối chiếu nảy sinh sự cố , sai công thức ... Và lỗi #value thực sự là một lỗi rất không rỏ ràng cho nên khó thấy được rằng ngay tức thì lỗi là bởi đâu. để có thể tìm được lỗi excel thì ta cần có các thủ thuật , giải pháp test ( phép thử ).

Ii. Phương pháp cách sửa lỗi value trong excel
1. Lỗi #value trong hàm sum , average và hàm iseror + if hoặc iferror
Lý do :
Trong khu vực tính tổng và cách tính bình quân có chứa lỗi #value trong excel. Phương án cải thiện lỗi #value : dùng công thức trong mảng ghép với 2 nhóm hàm : if + isseror hoặc iferror. Ví dụ , ta cần tính tổng số lượng bán được của toàn bộ những mặt hàng , cách thi hành như sau :
Cách 1 :
={sum ( iferror ( b2 : b5 , ) ) } => sự việc gửi trở lại là : 680

Lưu tâm : công thức này chỉ dùng cho cho excel 2007 trở lên còn đối với excel 2003 thì phải dùng theo cách 2 bên dưới.
Kể từ khi nhập công thức sum các bạn cần nhấn tập hợp phím ctrl + shift + enter.
Cách 2 : ={sum ( if ( iserror ( b2 : b5 ) , , b2 : b5 ) ) } => thành quả gửi trở lại là : 680. Logic toan tính của công thức : hàm if và hàm iserror sẽ định vị xem trị giá nào trong khu vực b2 : b5 là trị giá lỗi excel sẽ gửi trở lại kết quả là trống. Như thế các trị giá để tính tổng cuối cùng của hàm sum trong excel sẽ không chọn được tất cả trị giá lỗi. Na ná như thế thì ta có khả năng thay thế cấu trúc câu hàm sum ngang với hàm average như sau :
={average ( iferror ( b2 : b5 , ) ) } = 227 hay ={average ( if ( iserror ( b2 : b5 ) , , b2 : b5 ) ) } = 227

#cáchsửalỗivaluetrongexcel
#cách_sửa_lỗi_value_trong_excel
#cachsualoivaluetrongexcel
#cach_sua_loi_value_trong_excel
#khotaiphanmem

Comments