Các cách dùng hàm cơ bản trong Excel

September 5, 2022 - 6:35 PM

Với dân office, thành thục các hàm excel cơ bản là một ưu thế lớn trong công tác. Excel đầu tư cho khách hàng những bộ dụng cụ có đa năng xử lý dữ liệu chuẩn xác và khẩn trương.

Excel là dụng cụ bảng tính điện tử nằm trong bộ dụng cụ microsoft office và là dụng cụ được dùng rộng rãi thời nay. Với những bộ dụng cụ có lợi với đa năng ứng xử bảng tính gấp rút và chuẩn xác. Excel đầu tư cho khách hàng các hàm trong excel như hàm if, sum, count, max, min, ... Hỗ trợ xử lý những cử chỉ tính căn bản và tổng hợp trong ngành kế toán hoặc hành chính nhân sự. đối với người làm nghề hành chính excel là dụng cụ trợ giúp tích cực trong xử lý việc.

Là một kế toán hay nhân sự hành chính nhân sự , bạn đã nắm được toàn bộ các hàm trong excel chưa ? bạn đang mong muốn bổ sung thêm kiến thức về các hàm trong excel, học excel căn bản, ... Hãy đọc thông tin bên dưới của 123job để đổi mới vài ba các hàm trong excel ngay nhé bạn !

I. Hàm đếm và tính tổng
1. Hàm đếm count

Count là hàm đếm chủ đạo trong các hàm trong excel được ứng dụng liên tục và thường gặp. Hàm đếm count
được ứng dụng lúc bạn có một trang tính với những cơ sở dữ liệu lớn và bạn nên thu thập được trong trang tính đó có chưa bao nhiêu kẻ bạn muốn đếm. Thay vì bạn cần ngồi đếm lượng ô trong bảng tính bằng phương pháp bằng tay, bạn khả dụng hàm count với cấu trúc câu =count ( value1 : value2 )

Thí dụ : bạn nên đếm lượng ô từ ô d5 đến ô d14, bạn khả dụng hàm count, nhập trên bảng tính =count ( d5 : d14 )

#cáchàmcơbảntrongexcel
#các_hàm_cơ_bản_trong_excel
#cachamcobantrongexcel
#cac_ham_co_ban_trong_excel
#khotaiphanmem

Comments