Cách thiết kế trò chơi trong slide PowerPoint

September 12, 2022 - 6:28 PM

Bước 1 cách thiết kế game trên powerpoint : tạo slide kết nối thông tin chính
Mở powerpoint, trên slide thứ nhất những người xóa 2 textbox để được trang trắng, kế tiếp những người chọn insert -> pictures.

Chọn insert - pictures

đặt thêm các bức tranh cho ảnh những người chọn insert -> shapes -> chọn hình chữ nhật.

Chọn insert - shapes - chọn hình chữ nhật

Vẽ thành một hình che một góc của ảnh, về sau những người điều chỉnh sắc thái bo viền thỏa mái.

Tùy vào lượng nghi vấn mà những người sao chép chừng đó hình che ảnh như hình dưới.

Tùy thuộc lượng nghi vấn mà sao chép chừng đó hình che ảnh

Bước 2 : tạo các slide câu hỏi
ý nghĩ : trên slide nghi vấn những người có thể có thắc mắc, 4 hình shape chứa lời giải, một buttons trở lại kết nối thông tin chính. Mỗi thắc mắc sẽ trở thành một slide, thứ nhất những người tạo slide cho thắc mắc số 1.

Thứ nhất những người chọn home -> new slide -> tiêu đề and content đặt thêm slide cho thắc mắc số 1.

Chọn home - new slide - tiêu đề and content

Trên slide này những người nhập nghi vấn vào textbox trên, tiếp theo điều chỉnh font, kích cỡ cho text.

Nhập thắc mắc vào textbox trên, về sau điều chỉnh font, kích cỡ cho text
Xóa textbox bên dưới, chọn insert - shape - chọn hình trong phần rectangles

Vẽ thành hình chứa lời giải, điều chỉnh sắc thái, và sao chép thành 4 hình đặt thêm 4 lời giải như sau.
đặt thêm hiệu ứng những người chọn 4 hình chứa lời giải và chọn animations -> chọn hiệu ứng bất cứ trong phần entrance thí dụ zoom.

Chọn 4 hình chứa lời giải và chọn animations - chọn hiệu ứng bất cứ trong phần entrance

Nếu bạn muốn lúc lựa chọn vào lời giải đúng thì lời giải sẽ đổi màu nền thành màu xanh, chọn vào lời giải sai thì lời giải đó sẽ biến thành màu đỏ. Giả thử trong nghi vấn này lời giải c là lời giải đúng , vậy lúc ấn vào lời giải c sẽ được biến thành màu xanh, còn lúc ấn vào lời giải a, b, d sẽ được biến thành màu đỏ. Những người xây dựng như sau :

Trước hết chọn lời giải a -> animations -> add animation -> fill color trong phần emphasis.
Về sau chọn màu đỏ trong phần effect options.

Chọn màu đỏ trong phần effect options

Chọn animations -> animation pane để hiển thị animation pane phía bên hữu.
Kế tiếp chọn biểu trưng tam giác cạnh tên hiệu ứng đổi màu của lời giải a vừa thêm -> timing.

Chọn tam giác cạnh tên hiệu ứng đổi màu của lời giải a - chọn timing

Nảy sinh thẻ timing của hộp thoại hiệu ứng những người chọn triggers -> start effect on click of -> chọn đến tên hình chứa lời giải a.

Chọn triggers - start effect on click of - chọn đến tên hình chứa lời giải a

Những người làm thêm hiệu ứng đổi màu, gán triggers gần giống với lời giải b, c, d riêng lời giải c thì trong effect options những người chọn màu xanh.

Thêm hiệu ứng đổi màu, gán triggers gần giống với lời giải b, c, d

Kể từ lúc đã tạo xong thắc mắc trắc nghiệm cho slide thắc mắc số 1 , những người chọn insert -> biểu trưng trang chủ trong action button đặt thêm nút trở lại kết nối thông tin chính.

Chọn insert - chọn biểu trưng trang chủ trong action button

Vẽ biểu trưng này lên slide, kể từ khi vẽ xong sẽ nảy sinh hộp thoại action settings, trong thẻ mouse click những người chọn hyperlink to là first slide để lúc nhấn chọn biểu trưng này sẽ trở lại kết nối thông tin chính. Nhấn ok để đóng hộp thoại.

Trong thẻ mouse click chọn hyperlink to là first slide

Như thế là những người đã tạo xong slide thắc mắc số 1 , với thắc mắc số 2, 3, 4 những người thi hành tạo slide 3, slide 4 , slide 5 gần giống như slide 2 ( slide thắc mắc số 1 ).

Mẹo : những người nhấn chuột phải vào slide 2 và chọn duplicate slide để tạo một slide mới giống slide này. Về sau đi lại lời giải đúng sang chổ đứng khác , và nhập thông tin thắc mắc, lời giải hợp với nghi vấn số 2, 3, 4.

Với nghi vấn số 2, 3, 4 làm tạo slide 3, slide 4 , slide 5 na ná như slide 2

Bước 3 : xây dựng hiệu ứng, gán đường dẫn cho kết nối thông tin chính.
Kể từ khi đã tạo xong slide nghi vấn những người trở lại slide kết nối thông tin chính để tạo hiệu ứng, gán đường dẫn và gán triggers. Trước hết ghi dấu các miếng ghép trong slide, kế tiếp chọn toàn bộ 4 miếng ghép và chọn animations -> chọn hiệu ứng trong phần exit.

Chọn toàn bộ 4 miếng ghép , chọn animations - chọn hiệu ứng trong phần exit

để lúc ấn vào miếng ghép số 1 , 2, 3, 4 thì sẽ tương xứng hiển thị slide thắc mắc số 1 , 2, 3, 4 những người thực hành gán đường dẫn như sau :

Nhấn chuột phải vào miếng ghép số 1 -> hyperlink.
Nảy sinh hộp thoại insert hyperlink những người chọn place in this document, chọn slide 2 ( tương xứng với slide chứa thắc mắc số 1 ) trong phần select a place in this document và nhấn ok.

Chọn slide 2 trong phần select a place in this document và nhấn ok

Na ná những người nhấn chuột phải vào miếng ghép số 2 chọn hyperlink, trong hộp thoại insert hyperlink những người chọn place in this document, chọn slide 3 ( tương xứng với slide chứa thắc mắc số 2 ). Tương đồng với miếng ghép số 3, 4.

Tương đồng với miếng ghép số 2, 3, 4

Kế tiếp những người chọn biểu trưng tam giác cạnh tên hiệu ứng exit của miếng ghép 1 và chọn timing.

Chọn tam giác cạnh tên hiệu ứng exit của miếng ghép 1 và chọn timing

Trong thẻ timing những người xây dựng gán trigger bằng phương pháp chọn trigger -> start effect on click of -> chọn đúng tên hình miếng ghép 1.

Chọn trigger - start effect on click of - chọn đúng tên hình miếng ghép 1

Thực hành gán trigger tương đồng với miếng ghép 2, 3, 4 và chọn trong start effect on click of đúng tên hình của miếng ghép đó.
Kế tiếp những người thêm một action buttons hoặc một hình shapes để lúc ấn vào đây sẽ hiển thị lời giải sau cùng. Chọn insert -> shapes -> chọn hình hoặc action buttons.

Chọn insert - shapes - chọn hình hoặc action buttons

Vẽ lên slide chổ đứng mà bạn muốn.

Sau cùng insert thêm một hình để những người ghi lời giải vào như hình dưới.

Chọn tiếp biểu trưng tam giác cạnh tên hiệu ứng và chọn timing, trong thẻ timing chọn triggers -> start effect on click of -> chọn tên hình mà lúc bạn ấn vào nó sẽ hiển thị kết quả chung cuộc -> ok.

Trong thẻ timing chọn triggers - start effect on click of - chọn tên hình

Những người làm nhấn f5 để xem thành quả nhé.

#thiết_kế_trò_chơi_trên_powerpoint
#thietketrochoitrenpowerpoint
#khotaiphanmem

Comments