Làm thế nào để cắt video trong After Effect

September 14, 2022 - 6:29 PM

Chỉ dẫn cách cắt video trong after effect
Cách cắt video lỗi, thừa trong adobe after effect 2020 chỉ gồm 4 bước căn bản. Với cương vị khách hàng bạn hãy cử hành đúng chuẩn dần dần.
Xem chi tiết: https://khotaiphanmem.net/cat-video-trong-after-effect/
Chỉ dẫn cắt video trong after effect từ a đến z
Phát động ứng dụng và nhập video
Thứ nhất bạn nên mở một quy mô đầu tư và cử chỉ tải video muốn cắt vào quy mô đầu tư đó. Bình thường tùy theo sức chứa video bạn tải lên mà thời kỳ tải sẽ nhanh hoặc chậm. Lúc video đã tải lên thành công bạn hãy tra trình đơn chính và chọn thành phần mới. Trong mục này nhiệm vụ quan trọng là bạn nên chọn độ phân giải màn hình cho file xuất.

Kể từ khi bạn hoàn thành các lắp đặt thiết yếu thì hãy nhập video vào ứng dụng. Rỏ ràng bạn hãy thực hành cử chỉ chủ đạo như sau :

Click file click importclick file

Lúc ấy trên kết nối thông tin chúng ta sẻ thấy video mình muốn viết lại, cắt cụt đã hiện diện trong khung quy mô đầu tư.

điều chỉnh video
Không ngừng, bạn phóng lớn video để khả năng thấy rõ điểm bắt đầu , bế mạc của video. Thời điểm hiện tại bạn nhiều khả năng cắt rãnh video của bản thân thành từng đoạn nếu thiết yếu. Các động tác thực hành là :

Chọn rãnh video trong khoảng thời gian di đổi hướng đến độ chuẩn xác muốn cắt dùng trình điều chỉnh video trong after effect edit → split layer để tách lớp.

Comments