Các cách sử dụng lệnh gõ tắt trong phần mềm After Effect

September 20, 2022 - 6:46 PM

Adobe after effect làm ứng dụng điều chỉnh hiệu ứng lừng danh hàng đầu trên toàn cầu và được hàng triệu người dùng. đối với các ứng dụng hình ảnh thì các đơn vị sản xuất luôn đầu tư cho chúng rất nhiều các phím tắt để khách hàng nhiều khả năng động tác nhanh được và giảm thiểu thời gian. Trong thông tin này, thủ thuật ứng dụng sẽ cho ra mắt cho những người toàn thể phím tắt trên adobe after effect.
Lúc tiếp xúc với bất cứ ứng dụng nào, việc dùng thành thục các phím tắt sẽ giúp những người dành dụm rất lâu và công lao và ứng dụng làm thủ thuật 3d - adobe after effect cũng không khác. Ngoài ra, chẳng phải người nào cũng nhớ hết toàn bộ các phím tắt thường xuyên sử dụng trên ứng dụng này. Bởi điều đó, 3d computer đã thống kê lại nhiều phím tắt nhiều nhất trong adobe after effect để những người tìm hiểu nhanh. Triển vọng những san sẻ này sẽ hỗ trợ cho những người !
Phím tắt giải quyết timeline trong after effects
Stt phím tắt chức năng phím tắt
Hợp tác giao diện
1 scroll chuột giữa thu nhỏ , phóng lớn màn hình preview
2 ctrl + alt + f căn chỉnh layer vừa rộng composition
3 , hoặc. Phóng to / giảm bớt kích cỡ diện tích composition
Khắc phục timeline
4 b, n đặt điểm đầu và điểm cuối cùng của vùng làm việc
5 ctrl + alt + b đặt vùng làm việc dài bằng khoảng hiện hữu của layer
6 + hoặc – phóng to / co hẹp timeline
7 alt + lăn chuột phóng to / bó hẹp timeline
8 home, end lên đầu/ về cuối của composition
Xem chi tiết: https://khotaiphanmem.net/phim-tat-trong-after-effect/
9 i/o ( in / out ) di vận chuyển đến điểm đầu/ điểm cuối cùng của layer
10 pgup, pgdn tiến lên/ lùi 1 frame
11 ctrl + shift + mũi tên trái / phải di chuyển 10 frame
12 ctrl + mũi tên trái / mũi tên phải lướt qua timeline
13 j, k chuyển đến keyframe trước hoặc sau timeline
14 ctrl + alt + a chọn tổng cộng các keyframe đang hiện trên timeline
15 m đánh dấu chổ đứng trên timeline
16 alt + [ ] ẩn layer phía bên tả/ bên hữu con trỏ
17 phím 0 xem trước phim có âm thanh
18 shift + phím 0 xem trước preview với vận tốc x2
19 spacebar xem trước phim không âm thanh

#phím_tắt_trong_after_effect
#phimtattrongaftereffect
#khotaiphanmem

Comments